Bệnh viện đa khoa Sơn Tây tổ chức sinh hoạt khoa học (SHKH) với nội dung “chiến dịch HbA1c < 7 với chủ đề “ Đường huyết CAO, Biến chứng NHIỀU”

Ngày 04/07/2024, Bệnh viện đa khoa Sơn Tây đã tổ chức sinh hoạt khoa học (SHKH) với nội dung “chiến dịch HbA1c < 7 với chủ đề “ Đường huyết CAO, Biến chứng NHIỀU”... và Ca lâm sàng “Tiếp [...]